Královna Viktorie milovala svého chotě a jejich milostné hrátky

Britská králova Viktorie byla dcerou prince Edwarda, vévody z Kentu, čtvrtého syna krále Jiřího III. a princezny Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldské, přesto se jednoho dne stala královnou. Otcovi starší bratři zemřeli bez legitimních potomků, a tak se se po smrti strýce Viléma IV. v roce 1837 ujala vlády jako poslední monarcha z hannoverské dynastie. Na trůn usedla, když jí bylo 18 let a v čele impéria stála dlouhých 63 let a sedm měsíců. Za její vlády se Británie přeměnila v moderní expandující konstituční monarchii, která si podrobila téměř pětinu světa. Doba jejího panování se na její počest označuje jako viktoriánská.

Viktorii sice vychovávali za zavřenými dveřmi Kensingtonského paláce, ale bystrá princezna si dokázala život opravdu zpříjemnit. Mladá rebelka byla velmi inteligentní, duchaplná, zvídavá a zajímala se o život kolem sebe. Velice ráda se bavila a plesy byly skvělou příležitostí především pro flirtování s muži. Říkalo se o ní, že je až promiskuitní, o čemž svědčí i celá řada jejích románků. Měla velmi dobře vybavenou domácí lékárničku, která jistě měla svůj podíl na jejím přístupu k mužům. Obsahovala totiž opium, speciální žvýkací gumu, kokain a marihuanu. Viktorie měla i vodní dýmku na opium a laudánum, což je tinktura, která se připravovala z 90 % alkoholu, ve kterém se rozpouštělo opium.

Viktorie se až na podruhé zakoukala do zdrženlivého německého prince Alberta Sasko-Kobursko-Gothajského a požádala ho, zda by se s ní neoženil. Vyhověl jí a manželství bylo šťastné, měli spolu devět dětí. Královna však nebyla mateřský typ, ale vedla s Albertem bohatý sexuální život a nejsou to jen domněnky, sama tuto opakovanou slast zaznamenávala do svého deníku, kterému denně svěřila zhruba 2500 slov, ale i tady musíme myslet a autocenzuru a přibarvování zážitků. Ze vzpomínek dvořanů však víme, že Viktorie prý milovala sex na všechny způsoby, ale i to, že se s Albertem velice často hádala, pak vždy následovalo smiřování za zavřenými dveřmi ložnice, které prý ovládali speciálním tlačítkem, kterým je zamkli, aby je při dovádění nikdo nerušil. Intimní život Viktorie a Alberta byl opravdu bujarý, a to i bez hádek, ty možná byly jen tím správným kořením. V domě, který nechal Albert pro svoji náruživou choť přestavět, nechyběla speciální místnost, kterou bychom mohli označit jako sexuální tělocvičnu.

V každém případě se jednalo o manželství vášnivých milenců a z velké lásky, který do té doby u královského dvora neměl obdoby. A ještě jednou věcí na sebe tento pár upozornil, Viktorie se vdávala ve sněhobílých šatech s krajkou, což do té doby byla věc nevídaná, barvou čistoty a nevinnosti až do dne jejich sňatku byla modrá.