Hudební oslavy významného jubilea Varhana Orchestroviče Bauera vyvrcholily U Salvátora

Charismatický hudebník Varhan Orchestrovič Bauer oslavil na počátku roku své významné životní jubileum. Hudební oslavy však vyvrcholily až 21. prosince koncertem v pražském kostele U Salvátora Varhan 50 aneb Koncert pro všechny slušné lidi. Tento mimořádný večer na Starém Městě se stal pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem, který po byl po zásluze oceněn standing ovation.

Tento skvělý hudební skladatel, aranžér a dirigent zahájil koncert hrou na varhany, pak už následovaly pomyslné pětileté cykly jeho života. Ze spokojených dětských let posluchače převedl do svého divokého období náctiletého hudebníka, společně prošli sametovou revolucí, aby je pak přenesl do sluncem zalité Ameriky. I vzpomínky na druhou svatbu se zrcadlily v hudbě a vyvrcholením koncertu, byl vystavěný předobraz nové životní éry významného hudebníka, který naznačil velké plány.

Excentrický hudební génius se svým orchestrem a hosty vydal ze sebe maximum. Zaznělo to nejlepší, co za posledních 30 let vytvořil, co formovalo jeho hudební osobnost a nejen to. Jedním z prvních hostů Varhana Orchestroviče Bauera byl David D´Or, umělec s hlasovým rozsahem více než čtyř oktáv, držitel devíti platinových desek a několika násobný vítěz těch nejvýznamnějších izraelských hudebních cen. Dalším hostem byla Barbora Vaculíková s nezapomenutelnou Saxanou. Následovala ji Alice Bauer, sestra oslavence a slavná plejáda pokračovala takovými osobnostmi jako je Slávek Janda, Michal Pavlíček, Petr Wajsar, Petr Opava a Juraj Hnilica. Velký potlesk sklidila také usměvavá operní a muzikálová pěvkyně Tereza Mátlová. Skvělý výkon podala a velmi zaujala Erika Fečo se svým gospelovým sborem. Velkým překvapením pro posluchače byla Jitka Čvančarová, kterou měla většina přítomných zapsanou jako herečku. Píseň „Ať mír dál zůstává“ v jejím podání u většiny přítomných vyvolal lehké mrazení v zádech. Zazněla i upravená hymna Varhanem Orchestrovičem Bauerem. Taktovky se chopil nejen v den, ale i v přibližný čas, kdy byla píseň v roce 1834 „Kde domov můj“ poprvé uvedena.

Na samotný přišel velmi dojemný moment, kdy závěr za Varhanem Orchestrovičem Bauerem přišla jeho vnučka Luna Sofie a jeho tři děti, nejstarší syn Eliáš Zerael, druhorozený David Lev a dcerka Gina Bella.

V neposlední řadě nesmíme opomenout skvělé uskupení Brécy a samozřejmě kmenové těleso Okamžitý Filmový Orchestr (OFO), který v obměnách pod vedením oslavence funguje už 20 let. Programem z kazatelny provedl osvědčený moderátor Petr Vojnar.

Koncert otevřel své brány také spolku SONS, z. s., který pracuje s nevidomými a slabozrakými, kterému každý, kdo chtěl, mohl přispět na jeho činnost.  

 

Foto: Jaroslav Hauer a Lenka Žáčková