Psychika při léčbě neplodnosti často rozhoduje o úspěšnosti

Asistovaná reprodukce představuje v současné době mnohdy jedinou možnou cestu k založení vytoužené rodiny. V České republice má potíže s početím každý pátý pár. Reprodukční medicína zahrnuje celou řadu specifických postupů, a to od jednoduchých zákroků až po složité laboratorní výkony. A přestože přístrojové vybavení a odbornost hrají v tomto procesu klíčovou roli, do popředí se dostává holistický přístup, kdy se úzce specializovaný obor nezaměřuje jen na fyzickou stránku, ale hledá příčiny i v hloubi duše, kterou není jednoduché přečíst.

Potvrzují to i výsledky kliniky IVF Cube, na níž dnes dosahují kumulativní úspěšnost terapie až 84 %. Kromě špičkových odborníků a vybavení v jejích prostorách najdete například i psychologa a stálou výstavu obrazů malíře Jiřího Havlíka.
Počet dětí počatých pomocí umělého oplodnění v posledním desetiletí strmě stoupá. Odborníci se přitom stále více shodují na tom, že kromě přístupu k nejnovějším metodám a špičkové lékařské technice by měli mít klienti k dispozici i psychologické poradenství a podporu. „Psychika a tělo na sebe vzájemně reagují, mluvíme o tzv. psychosomatickém modelu neplodnosti. V některých případech může být psychika za neplodnost plně odpovědná“, říká Mgr. Jana Březinová, psycholožka IVF Cube. I proto představuje významnou součást terapie IVF Cube aktivní zájem o psycho-sociální a zejména emoční potřeby klientů.
„Samotný proces umělého oplodnění je psychicky náročný od samého začátku a představuje výrazný zásah do intimity každého páru. Proto klademe velký důraz právě na komplexní přístup, který zahrnuje i psychologickou péči. Naši pacienti mají k dispozici i služby psychologa, který je na klinice přítomen denně", vysvětluje MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE, která se opakovaně řadí mezi nejprogresivnější kliniky reprodukční medicíny na světě. Aktuálně se pyšní i dalším originálním prvkem, výstavou více než 40 obrazů malíře Jiřího Havlíka, které jsou instalovány téměř ve všech veřejnosti dostupných místnostech kliniky. Výběr akvarelů míchaných s temperou a doplněných černou tuší udělala sama MUDr. Višňová. „Na obrazech dominují ženy, rodina, tematika vztahů, věřím, že naši klienti se u nás i díky nim budou cítit ještě příjemněji. První reakce i zájem o vybrané díla hned vernisáži překonal naše očekávání", dodává lékařka.

„Nabídka paní doktorky Višňové mě nejprve zaskočila. V takovém prostoru jsem nikdy nevstavoval. Ale když jsem zde své obrazy viděl, vím, že je to správné. Tématika mých děl a toto prostředí se plně snoubí“, vysvětluje malíř Jiří Havlík.