Metoposkopie přečte váš charakter z vašich vrásek

Jakmile vznikne člověku na čele první vráska, dá se z ní podle metoposkopie vyčíst charakter jedince. Vědní obor se zrodil již v 16. století.

Co o vás říkají vaše rýhy na čele?

Povahu, charakterové rysy, informace o rodině, ale i o zdraví, máme podle teorie metoposkopie každý napsané v obličeji. Pěkně na viditelném místě, rovnou na čele. K druhým, a k našemu obrazu v zrcadle, promlouvá naše tvář prostřednictvím vrásek, vodorovných a svislých. Věda určuje charakter člověka z rysů obličeje a je založena na kombinaci astrologie - každá vráska symbolizuje jednu planetu - a pozorování stovek tváří. Ty podrobně zkoumal italský vědec, matematik, lékař a astrolog Gerolamo Cardano (také jako Hieronymus Cardanus), v první polovině 16. století.

Sebevědomě tvrdil například to, že podle rýh na čele dokáže bezpečně určit, zda se nějaká žena dopustila nevěry, nebo zda je nějaký člověk dobrák či darebák.

Peníze od papeže

Gerolamo Cardano (1501 – 1576) byl jedním z nejvýznamnějších představitelů rozvoje přírodních věd v období renesance. Narodil se v Pavii v rodině váženého, a v matematice velmi vzdělaného, advokáta. Studoval v rodném městě i v Padově a během studií holdoval hazardním hrám, ve kterých mu výrazný náskok před protihráči poskytovalo pochopení zásad matematiky. S mládím skončily i jeho pošetilosti, vášeň k hazardu vystřídala zaujetí pro šachové partie a živil se jako profesor matematiky a později lékařství. Nejdříve v Miláně (od roku 1543), o šest let později v Pavii a od roku 1562 v Boloni. V roce 1570 se stal jeho domovem Řím, kde dostával pravidelnou rentu od papeže.

Téměř nekonečné kombinace

Co konkrétně dělal? Ve svém hlavním díle Ars magna řeší postupy řešení rovnic 3. a 4. stupně, z čehož vznikly takzvané Cardanovy vzorce. Jako první se zabýval matematickou pravděpodobností, v oblasti medicíny se snažil prosadit chápání tohoto oboru jako vědy, spoluvytvářel její vědecký základ, zkoumal propojení mezi medicínou a praktikováním léčitelství. Zaznamenal mnoho pozorování z oblasti patologie, teratologie a infekčních chorob. Jako první například klinicky popsal tyfoidní horečku. Věnoval se i teologii a astrologii a působil jako dvorní astrolog Joachima I. von Brandenburga. Předtím, než napsal své dílo o výkladu obličeje, pozoroval a podrobně zkoumal tváře tisíců lidí, na základě čehož vzniklo okolo 800 obličejových nákresů, každý s astrologickými značkami a označeními osobních vlastností a charakteru. Na pojmenování sedmi vrásek na čele přitom používal sedm vesmírných těles - vrásku nejblíže k nosu pojmenoval Měsíc, dalších šest Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn. Samozřejmě, v reálném životě má většina lidí "pouze" dvě, tři nebo čtyři vrásky, takže odborníci na metoposkopii si vystačí s několika svislými a vodorovnými čarami na čele, ale Cardano byl důsledný a podrobně popsal všechny možné kombinace.

Čtení z čar

Tak, jako čáry na dlaních, mají podle metoposkopie svůj význam i čáry na čele. Dlouhé a nepřerušované vodorovné vrásky na čele vyjadřují upřímnost, svědomitost a zásadovost. Platí to bez ohledu na to, ke kterým vesmírným tělesům jsou vrásky přiděleny. Krátké svislé čáry zas symbolizují nečekané změny.

Lidé, kteří mají na čele jednu výraznou vodorovnou rýhu, měli zřejmě těžké dětství. V dospělosti proto usilovně pracují a díky své vytrvalosti nejednou dosáhnou úspěchu. Podle Cardona však mají zároveň sklon starat se v první řadě sami o sebe, potřeby a přání jiných lidí jsou na vedlejší koleji.

Ale jsou na tom lépe, než osoby se třemi zakřivenými vráskami, ty jsou podle renesančního vědce ješitnými prostopášníky. Jedině, že by ty tři čáry byly rovné. V tom případě jde o lidi hloubající, kteří si často dělají starosti, ale zároveň vždy každý problém vyřeší.

Dvě vrásky zase hodně prozrazují o vztazích v rodině. Pokud jsou obě vrásky stejně dlouhé a hluboké, daný člověk má dobré vztahy se svými blízkými, mezi lidmi je oblíbený a daří se mu v jakékoliv oblasti, ve které se rozhodne využít svůj rozum. Pokud je horní vráska kratší a méně výrazná než dolní, jde o člověka, který se v těžkých momentech nedokáže spolehnout na podporu blízkých nebo přátel.

Rýhy nad nosem

Jedna kolmá rýha nad nosem "zdobí" tvrdohlavé a houževnaté lidi, kteří se obvykle nevzdávají a vytrvale, cílevědomě krůček po krůčku směřují k tomu, co si vytyčili. Nejsou to zrovna romantici, spíše silní pragmatici.

Osoby se dvěma kolmými vráskami nad nosem jsou považovány za velmi empatické, laskavé a chápavé a starají se o každého ve svém okolí. Velmi jim záleží na tom, zda si jich ostatní váží. 

Vlastnosti jako hloubavost, zadumanost či logický přístup, vyrývají do čela tři svislé vrásky. Mají je lidé, kteří si vše i několikrát rozmyslí, než se dopracují k rozhodnutí. Nedokáží se rozhodnout, dokud nejsou přesvědčeni o tom, že měli dostatek informací, které vyhodnotili, a proto se rozhodli správně. Jsou loajální, zodpovědní a starají se o všechny rodinné příslušníky.

Pozor, nebezpečí výbuchu!

Někteří lidé mají nad obočím krátké, mírně šikmé vrásky, které jsou jako malé vykřičníky. Znamenají, že jde o člověka se sklony reagovat přehnaně, stačí málo a vybuchnou jako parní hrnec. I kdyby chtěli, neumí se ovládat, proto je často trápí nevyrovnanost a smutek. Jejich neuvážené výbuchy totiž situaci často ještě zhorší. Tak či onak, určitě platí, že svůj životní styl máme vepsaný ve tváři.  Renesanční vědec Cardon ve své době nemohl ani tušit, že na nás bude jednou v tak velké míře působit elektromagnetický smog, že v těle máme volné radikály, že ubývání kolagenu a kyseliny hyaluronové, se projevuje právě rýhami na čele.