Jak se stane, že se přeřekneme? Na co to ukazuje???

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč se řečník tak trapně přeřekl? Zamotala se slova nebo myšlenky i vám? Co nejčastěji tedy stojí za trapným přeřeknutím, omylem vyřknutou myšlenkou? Tak na to vše se vám pokusíme zjednodušeně odpovědět.

Psychopatologie, únava i frustrace všedních dnů se promítají do našeho života v různých podobách. Je to vlastně jakýsi defekt, přesněji zkrat, který mohly ovlivnit asociace, myšlenky, kterými se právě vnitřně zabýváme, či jsou uložené v nevědomí. Svoji roli hraje také stupeň roztěkanosti.

Psychoanalytik Sigmund Freud považoval přeřeknutí za projevy potlačených a vytěsněných myšlenek a bylo pro něj přijato označení jako freudovské přeřeknutí. To však může být podmíněno také zvukovou podobností slova, nebo může jít o významově podobný pojem (sémantický původ), ale může to být zapříčiněno i vnějšími okolnostmi, kdy omylem místo zamýšleného slova vyslovíme název něčeho, co právě vidíme.

Známá přeřeknutí - proč to řekli?

ČT 1, Události, 26. května 2003, Iveta Toušlová: Lékaři z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (…) do rány nasadili speciální larvy, které mrdkou… pardon, mrtvou tkáň odstranily. Klasický příklad předznívání (anticipace), kdy vyklouzlo nemilé slovo předčasně a ovlivnilo dřívější slovo.

Čekali jsme větší pokles, místo potlesk je pro změnu doznívání (postpozice).  Další příklad si trochu pohraje s městečkem ve středních Čechách. Mníšek pod Brdy byl nejednou vysloven jako Mníšek pod Prdy, což je ta přijatelnější varianta.

Ovlivní-li se dva prvky navzájem, třeba ve větě: V nabídce máme čávu a kak, místo  v nabídce máme kávu a čaj, mluvíme o záměně, která vede ke zkomoleninám či vyslovením slov s jiným významem. Setkat se můžeme i se záměnou za opačný či protikladný význam (antonymum).

Klasické substituce jiného slova: Sněmovna 6. května 2005 Jan Kasal při předávání slova Davidu Rathovi: …zastupující říšský profesor místo zastupující říšský protektor. Frustrovaná matka třeba může dát dětem pokyn: Ulož si prádlo do lednice… Setkat se můžeme ještě s takzvanou kontaminací, kdy se necháme ovlivnit dvěma možnostmi, příkladem je často euforie při vítězství typu nad všemi jsem prohrál.

Svítíčko slunilo, štípy mouchaly, to jsou přeřeknutí, kdy dochází k záměně kořenných morfémů dvou slov a řadí se pod označení spoonerismus. V první polovině minulého století proslavily děkana New College v Oxfordu Williama Archibalda Spoonera, proto nesou jeho jméno. Jeden z nejznámějších jeho spoonerismů je například pastáček a karta, místo kartáček a pasta.

Vyskytuje-li se přeřeknutí více i několik do hodiny, pak už hovoříme  o kvantitativní poruše myšlení. Tento psychopatologický příznak je charakteristický tím, že se jedinci v hlavě objevuje až překotné množství myšlenek, které se překrývají.

Věděli jste, že nejčastěji za přeřeknutími stojí pocit zmařeného času? To se často stává přednášejícím, když ví, že nikdo jejich přednášku neposlouchá a oni litují svého ztraceného času. Za jinými třeba zase stojí setkání s lidmi, o které řečník nestojí, nebo je nemá rád a snadno pak ze svých úst vypustí pohoršivé slovo. Těmito výroky se zabývají psycholingvisté a svoji pozornost zaměřují především na publicisty a politiky. Za jejich výroky hledají skutečnou tvář pozorovaných jedinců. Dokážou odhalit přetvářku, nepravdivé výroky a snaží se vysledovat i komunikační strategie.

 Lenka Žáčková