Druhý svátek vánoční připadá na 26. prosince

Den svatého Štěpána, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, připadá na 26. prosince, což je z liturgického hlediska druhý svátek vánoční. I tento den  má být věnován poklidným  návštěvám a setkáním. Na svátečním stole by měla být husa nebo kachna.

Svatý Štěpán měl položit svůj život za víru v samotného Ježíše Krista. Byl údajně ukamenován v roce 35 za tvrzení, že Židé  nesou vinu na  Ježíšově smrti a hlásal o jeho vzkříšení. 26. prosinec je spojován se svatoštěpánskou koledou.

I. Koleda, koleda, Štěpáne

Koleda, koleda, Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mu dali,
přece se mu smáli.