BOHEMICA BOOKS bylo při svém představování poctěno vzácnou návštěvou

Je to jen několik dnů, kdy se BOHEMICA BOOKS velmi specifické nakladatelství představovalo v CAFE ART OF ALCHEMY, v kavárně s jedinečnou atmosférou, veřejnosti. Od běžných knižních podniků se liší nejen svými tituly, ale i přístupem k tomuto segmentu. V jeho čele stojí svorně již několik let Karel Svoboda a Roman Stříbrný a označují se za společenství lidí, pro které je vydávání knih tím nejlepším způsobem seberealizace a tvoření v záměru, který je v souladu s lidskými principy vzájemných vztahů.

Nakladatelství představovalo mimo jiné i svůj nejnovější titul Mysl celého těla.  Kniha je souhrnem nových vědeckých výzkumů, které potvrzují, že mysl je spojena s každou částí našeho těla, nejen s mozkem. Kniha je o vlastních zkušenostech mezinárodně uznávaného kanadského psychiatra Dr. Thomas R. Verny, který se osobně zúčastnil setkání přátel knih a nakladatelství BOHEMICA BOOKS v doprovodu své milé ženy Sandry. Přítomní novináři a hosté byli jeho návštěvou velice potěšení.

Autor srozumitelnou formou představuje čtenářům fascinující syntézu nejnovějších lékařských výzkumů z oblasti fyziologie, epigenetiky a kvantové fyziky. Přináší důkazy o tom, že nejen nervové, ale i tělní buňky uchovávají paměť, dodávají informace při genetickém kódování a přizpůsobují se změnám v životním prostředí. Buněčná paměť není pouhou abstrakcí, nýbrž řádně vědecky doloženým faktem, jenž může brzy proměnit celé naše chápání paměti.

Dr. Thomas R. Verny pochází z bývalého Československa a v Praze byl jen na krátké návštěvě. Jeho hlavním důvodem cesty byla účast na mezinárodním kongresu Mysl těla.

Pozvání také přijali rozhlasová a televizní moderátorka Štěpánka Duchková, herečka Kristýna Janáčková, oblíbená česká houslistka Markéta Muzikářová, atomový fyzik Jan Rak, dula a lektorka Karolína Tehrani, lektorka inteligentního pohybu a organizátorka mezinárodního kongresu Mysl Těla Tereza Winklerová, spoluzakladatelka aktivace potencialu Lenka Melicharová a dokumentarista Petr Horký.

Foto: Josefína Šlechtová