Módní značka Cellbes na cestě k udržitelnosti

Udržitelnost je téma, které hýbe světem. Švédská společnost Cellbes se řídí heslem udržitelnosti od svého počátku, ale v posledním roce se této otázce věnovala intenzivněji a nyní přichází s řadou novinek.

1) Výroba

Důležitou částí řetězce na cestě k udržitelnosti je již samotný výběr textilních materiálů. V loňském roce Cellbes rozšířil svůj sortiment udržitelné módy a i kousky, které ještě nejsou 100% udržitelné, obohatil o udržitelné materiály. Kvalita materiálů ovlivňuje trvanlivost produktu. Cellbes klade důraz také na to, aby materiál byl recyklovatelný poté, co už bude oblečení obnošené.

2) Produkce

Během produkce oblečení mohou vyvstat ožehavé otázky, jako je způsob kultivace bavlny, barvení, plýtvání vodou a energiemi, zneužívání lidských práv a nedůstojné pracovní podmínky. Cellbes spolupracuje pouze s takovými dodavateli, kteří se zaručili dodržovat rovné pracovní podmínky, používat bezpečné chemikálie a zachovávat práva zvířat.

3) Skladování a doprava

Zboží Cellbes je uskladněno ve skladu ve švédském Boråsu a k zákazníkům distribuováno lodí nebo nákladními auty. Ve skladu se klade důraz na šetření prostorem, energiemi a třídění odpadu. Zatímco jiné firmy sází na rychlost doručení do druhého dne, Cellbes bere v potaz ekologii a zboží distribuuje tak, aby byl transport vždy maximálním možným způsobem zaplněn. Cellbes také, na rozdíl od jiných firem, zpoplatnil nejen doručení, ale i vracení, díky čemuž se mu úspěšně podařilo eliminovat nadbytečné objednávky a vratky.

Jaké jsou cíle Cellbes v otázce udržitelnosti?

Řada států se zavázala, že do roku 2030 dosáhne globálních cílů v otázce udržitelnosti (The Global Goals of Sustainable Development). Cellbes si vybral některé z nich, které chce do roku 2030 naplnit:

 

  • Konec extrémní chudoby a hladu. Cellbes spolupracuje pouze s dodavateli, kteří zaručí svým zaměstnancům důstojné podmínky.
  • Snížit předčasná úmrtí díky prevenci a včasné léčbě spolupracovníků.
  • Snížit počet úmrtí a onemocnění způsobených zdraví závadnými chemikáliemi ve vzduchu, vodě a půdě. Všichni dodavatelé a spolupracující továrny se musí zavázat používat bezpečné chemikálie.
  • Nulová diskriminace žen, ať už se týká nabídky zboží ženám jakéhokoliv věku a proporcí, nebo zastoupení žen ve společnosti. Aktuálně tvoří ženy 65 % zaměstnanců v Cellbes a také výkonné orgány Cellbes sestávají z většiny z žen.
  • Nakládat se světovými zdroji efektivně a nevyrábět zboží na úkor ničení životního prostředí. Cílem je zvýšit počet udržitelných produktů a také založit dvě další značky v rámci Cellbes ve vyšší cenové hladině, které umožní ekonomický růst bez škodlivého dopadu na životní prostředí.
  • Zabránit nuceným pracím, obchodu s lidmi, dětské práci a modernímu otroctví, chránit práva zaměstnanců a zajistit bezpečné pracovní podmínky.
  • Zlepšit obecné povědomí v otázce klimatu. Cellbes omezuje přepravu zboží leteckou cestou, je členem STICA a mapuje svoje emise CO2.
  • Zabránit úbytku rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů. Cellbes každý rok zvyšuje procento udržitelných produktů a vylepšuje politiku v otázce práv zvířat.
  • Navázat partnerství s dalšími společnostmi či asociacemi v otázce udržitelného rozvoje, sdílet zkušenosti, technologické postupy a vzájemně se podporovat. Cellbes je součástí Amfori BSCI, STICA, The Chemicals Group, TEKO, CSF Västsverige a The Textile Importers.