Vaše tělo je tu, ale kde se toulá mysl…

Zamysleli jste se někdy nad tím, že téměř polovinu svého času myslíme na něco jiného, než na to, co právě děláme? Tělo je tady, ale mysl se někde toulá... Jenže právě mysl, která je přítomná, je šťastnější. Vědci z Oxfordské univerzity vyvinuli 8týdenní program založený na mindfulness, kterým se dá mysl vytrénovat. Jedná se o terapeutickou techniku, která pomáhá předcházet depresím a pracovat s těžkostmi i stresy každodenního života. Přestože je praktikování tohoto přístupu v ČR zatím v začátcích, naučit se ho můžete i Vy pod vedením certifikované učitelky Aleny Laškové, která tuto metodu studuje přímo na Oxfordské univerzitě.

Mindfulness bychom do češtiny mohli přeložit jako uvědomění si přítomného okamžiku neboli bdělou všímavost. Stejně jako pohybem posilujeme tělo, můžeme praktikováním mindfulness pečovat o naši mysl. Lze tak předcházet nejenom psychickým problémům jako deprese nebo úzkosti, ale také se naučit plně si vychutnávat krásné životní momenty.

„Mindfulness není jen metoda, je to i životní styl. V podstatě svůj život žijeme stále stejně, ale více si všímáme, čeho se dotýkáme, ať už myslí nebo našimi smysly,“ vysvětluje lektorka Alena Lašková. Ta se ke své dosavadní práci dostala skrze více jak 20 let osobní praxe mindfulness a během pobytu v Anglii, kde se jím zabývají odborníci. Ihned věděla, že se chce věnovat právě tomu. Dnes je plně kvalifikovaná dle přísných světově uznávaných kritérií a vede kurzy pro studenty a zaměstnance na LF Masarykovy univerzity.

Během osmitýdenního kurzu se zájemci pomocí kognitivně behaviorálních a meditačních cvičení naučí rozvinout pozornost ke svým myšlenkám, emocím i tělesnému stavu. „Učíme se rozpoznat spouštění našich automatických reakcí a myšlenkových vzorců, které naše stresy a nepříjemné emoční stavy ještě přiživují,“ říká Lašková. Doplňuje, že o mindfulness koluje mnoho mýtů, jako například, že si „vyčistíte hlavu“ od myšlenek nebo že je to „relaxace“.

Kurz Všímej si je určen všem, kteří chtějí posílit svou fyzickou i duševní pohodu a naučit se lépe vypořádat s životními těžkostmi. Není určen osobám, které se potýkají s akutní formou duševního onemocnění.

Kognitivní terapie založená na mindfulness (Mindfulness-based Cognitive Therapy) byla vyvinuta před více než 20 lety v rámci prevence recidivy deprese a její účinnost byla potvrzena v četných randomizovaných kontrolovaných studiích. Na jejím rámci vznikl program Mindfulness pro život, který je navržen pro kultivaci duševního zdraví a pocitu pohody u neklinické populace. Alena Lašková metodu studovala nejprve na britské univerzitě v Exeteru a nyní v jejím studiu pokračuje na Oxfordské univerzitě.

www.vsimejsi.cz