Chceme-li se vy/léčit, musíme blíže k podstatě vzniku nemocí!

Na člověka se musíme dívat jako na celek, uzavřený kruh těla, mysli a duše. Sledovat bychom měli jejich komunikaci a vazby. Naše tělo, tedy všechny buňky, každodenně reagují na veškeré pocity, myšlenky i bouřlivé emociální reakce. V tomto vymezení platí, že každá nemoc je jen informací, že něco není v pořádku, abychom něco pochopili a vyvodili změny našeho chování, prostředí a eliminovali toxicitu jakéhokoli druhu. Energie uvnitř těla dává sílu ukázat se a ve výsledném projevu demonstrovat příznaky nemoci fyzického těla, a to je zpětná vazba pro naše nitro. Procesy tohoto typu se zabývá obor zvaný psychosomatika.

Psychosomatika je stále ještě nedostatečně probádaným oborem moderní medicíny, a tak se dá velice snadno zneužít. V nepovolaných rukách a myslích, se totiž může stát nástrojem výnosného byznysu s důvěřivostí a nadějí nemocných lidí a jejich blízkých. Primárním úkolem psychosomatiky je zkoumat vztahy psychických funkcí a pochodů na organizmus, tedy vazby mezi tělem a duší, což není nic jiného, než vliv lidského myšlení a emocí na fyzické tělo.

-lž-