Snové symboly: Šaty dělají člověka. Ano nebo ne?

Sny jsou odpovědí na otázky všedního dne, kterým bychom se měli snažit porozumět. Chceme-li vyhodnotit snový symbol, musíme se zamyslet i nad situacemi, které se odehrávají v rodině či v širším okolí. Díky snům si můžeme uvědomit své reálné postavení v rodině i ve společnosti. Věřte, pochopení snového symbolu, který má vždy hlubší význam, nám může zjednodušit život, dostat se blíže k sobě sama. Komu by se čas od času nezdálo o šatech skvostných, roztrhaných, pestrobarevných či černých šatech a pak tápat, co to vlastně znamená? Říká se, že sice šaty dělají člověka, ale nikdy nevloží do srdce lásku, pokud tam není…

Kupujeme-li si je, chceme něco změnit, ale někdo nám hází klacky pod nohy. Zaplatíme-li je a odnášíme si je, čeká nás nakonec zisk.

  • Oblékneme-li vlastní, nově zakoupené, cítíme se spokojeně a nemáme plnou hlavu starostí. Staré snáře dokonce tvrdí, že pokud jsou hedvábné, budeme zámožní, jsou-li andělské, značí zisky. Oblékneme-li si cizí bez svolení majitele/ky, nejsme sami sebou, přetvařujeme se, nebo se ocitáme v nouzi. Přijmeme-li je darem, hrajeme si na to, co nejsme.
  • Čistíme-li si je či pereme, neumíme dobře hospodařit, ale můžeme se naučit spořivosti.
  • Máme-li hodně šatů, každou krizi ustojíme, díky četným nápadům, které budeme realizovat.
  • Potrhané a špinavé šaty vyjadřují často složité partnerské i přátelské vztahy.
  • Nosí-li muž ženské šaty, čekají ho starosti, ženu v pánském obleku čeká vážné jednání a nastiňuje chmurné období a nepříjemná tušení, která se mohou neblaze naplnit.
  • Naše duševní pochody ve snu umí promítat i barvy šatů: černé nesou smutek a žal. Bílé vážnou nemoc či smrt, ale také neposkvrněnou lásku. Šedé naznačují mnoho práce, která je také spojena s úřady. Modré jsou vyjádřením štěstí, radosti a přátelství. Zelené jsou novou vazbou na zajímavé lidi. Žluté jsou varováním před nasloucháním neúplným pravdám, ale jsou i barvou žárlivosti. Hnědá je jakýmsi varováním před nebezpečím. Barvy duhy jsou posílením našeho sebevědomí, také vyjadřují úspěšné vyjednávání, ale pestré jsou o vrtkavosti štěstí a ztrátě přátel.