Šťastný Nový rok!

Lednová pranostika:

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.