Integrace 3P spouští nový projekt s výstižným názvem „Pro dobrou věc“

Integrace 3P, z.s. byla založena především, aby vykrývala potřeby místních komunit, ale koronavirové časy zasáhly i do činnosti této organizace. Současný stav si vynutil změny priorit většiny z nás. Jak si s tím poradí Integrace 3P, z.s. přiblížila předsedkyně spolku Lenka Žáčková.

Do roku 2020 jsme vstoupili s optimismem s novými projekty a chutí do práce, ale svět se začal měnit… To, co dnes už víme určitě, je, že už nic nebude stejné jako před pandemií koronaviru. Naše komunitní centrum, které najdete v centru Prahy v Rybné ulici, se připravovalo nejen na nové projekty, ale i na pokračování svého kontinuálního projektu plného aktivit, jak přímo v centru, tak i venku v kulisách úžasného velkoměsta. V březnu jsme však byli nucení zavřít. Před létem se opět vše zalilo Sluncem, projekty jsme oprášili, trošku pozměnili a opět otevřeli, ale přišla další ledová sprcha a byli jsme nucení vše opět přehodnotit, neboť o slovo se přihlásily trochu jiné priority. Našim klientům ani nám není příliš do zpěvu, avšak kdyby bylo, je zpívání stejně zakázáno… Některým koronavirus, i když nepřímo, zcela změnil život! Neonemocněli, ani nikdo z jejich okolí, avšak ze dne na den nemohou pracovat či přišli o práci, o jediný zdroj obživy. Hroutí se jejich podnikání, ohrožena je jejich práce, jsou ve stresu a velké nejistotě, a tak jsme se stali jakýmsi ostrovem spíše jen odborně vyjadřované podpory. Byli jsme však nuceni omezit společenské a motivační aktivity, v této době jsou v mnoha případech zbytné, i když opak je vlastně pravdou.

Musíme se vrátit k vážným tématům, ale neopustíme zcela ani kreativní projekty, nezrušíme ani motivační, mediální a kognitivní tréninky, jen je omezíme.  Opět poskytne prostor coworkingu, který může být pro mnohé záchranou a my s coworkingovým centrem již máme velmi dobrou zkušenosti samostatně i ze společného projektu s organizací Půjčovna 3P, z.s. která je něco jako naše starší sestra. Nadále budeme poskytovat sociálně právní poradenství, respektive poradnu pro rozvoj osobnosti, dáme prostor i psychoterapeutickým hovorům a prosté naraci, ale nezapomeneme ani na seniory, kteří naše centrum navštěvují již druhé desetiletí pod hlavičkou organizací, které přichází, odchází či nově vznikají. Velmi nás těší, že do nového projektu vstoupili noví účastníci, kterými jsou podnikatelské subjekty, které přináší především své zkušenosti, ale především si ceníme spolupráce s nově vzniklou neziskovou organizací URBY 2020, z.s. v jejímž čele stojí  pan Vladimír Urban, bývalý vrcholový sportovec.  Ke spolupráci přistupuje s veškerou vážností, se zkušeností a navíc velmi poctivě, což se dnes opravdu cení.

To vše zní moc hezky, ale kde na to vzít prostředky na činnost? Každý člen Integrace 3P, z.s. se zavázal, že odpracuje část hodin zdarma či na účet své organizace, některé služby jsou hrazené přímo klienty, avšak zvýhodněnou sazbou, věříme, že obdržíme i drobné dary, ale věříme, že některé z našich projektů nám pomohou financovat naše, tolik potřebné, aktivity. Jedním z posledních projektů je takový pro radost i užitek a jmenuje se úplně obyčejně: „Pro dobrou věc“. Jde o prodej pohlednic, jejichž motivy získáme darem či budeme mít propůjčené zdarma. Každá pohlednice, která se dostane do prodeje, má svůj rodný list, ze kterého se můžete dozvědět, kdo je autorem snímku, jaký byl náklad, zda byl opakovaný, jaké jsou skutečné náklady na vydání, kolik dobrovolnického času bylo pohlednicím věnováno, ale hlavně jak bude použitý výtěžek. Cena jedné pohlednice je 15 Kč. Je možné je zakoupit přímo na adrese: Praha 1, Rybná 24 (vchod s výlohou přímo z ulice). Našemu centru již řadu let říkáme Kavárnička a mnozí ho znají právě pod tímto názvem.

Mezi prvními dárci je například Jan Altner, přední český fotograf, jehož vášní jsou motorky. Věnoval nám snímky štěňat a své fenky Olivky a my mu za ně velice děkujeme.