Pandora: Tvoření pro budoucnost

Způsob, jakým společnost Pandora vede své podnikání, vždy zahrnoval udržitelnost a zodpovědné obchodní postupy. Věříme, že vysoce kvalitní šperky a přísné etické normy jsou společnými jmenovateli, a zhotovujeme naše šperky s respektem ke zdrojům, k životnímu prostředí i k lidem. Společnost Pandora je certifikovaným členem Rady pro zodpovědné šperkařství (RJC) a signatářem iniciativy OSN Global Compact.

Podnik s nízkouhlíkovými technologiemi

Jakožto největší značka šperků na světě jsme odhodláni snižovat náš dopad na životní prostředí a současně se snažíme být příkladem pro širší odvětví. Naše šperky se vyrábějí ve dvou ekologických závodech v Thajsku. V těchto dvou podnicích bude společnost Pandora v roce 2020 odebírat 100 % obnovitelnou elektřinu a do roku 2025 budeme uhlíkově neutrální ve všech našich provozech včetně prodejen, distribučních center a kanceláří. Společnost Pandora se také připojila k iniciativě Science Based Targets (Cíle založené na vědeckých poznatcích) – spolupráci předních společností na opatřeních ke změně klimatu – a v roce 2021 zveřejní plán na snížení emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci v souladu s Pařížskou dohodou.

Oběhový design

Naše šperky vždy byly a jsou trvalé. Každý šperk je často používán celá léta nebo může mít i více než jeden život, jestliže je později předán jako dárek či znovu prodán. Šperky zhotovujeme v první řadě ze stříbra a zlata, což jsou krásné materiály, které lze nekonečně recyklovat, aniž by utrpěla jejich kvalita. Kovy vytěžené před staletími jsou stejně kvalitní jako ty nové. Nikdy neztratí svůj lesk a nic je nerozloží. V roce 2019 pocházelo 71 % stříbra a zlata v našich špercích z recyklovaných zdrojů a nyní jsme se zavázali, že do roku 2025 budeme pro naše designy využívat pouze recyklované stříbro a zlato. Dopad recyklovaných kovů na životní prostředí je mnohem nižší než dopad vytěžených kovů. Naším přáním je pomáhat vyvíjet zodpovědnější způsob výroby cenově dostupného luxusu, jako jsou naše šperky, a zabránit, aby tyto drahé kovy končily na skládkách. Více než 99,9 % kamenů, které používáme, jsou uměle vyrobené, zejména kubické zirkony a nanokrystaly. Umělé kameny mají výrazně nižší uhlíkovou stopu než vytěžené kameny. Soustavně pracujeme na omezování našeho odpadu a v roce 2019 jsme v našich výrobních závodech recyklovali 88 % veškerých odpadních materiálů.

Inkluzivní kultura značky

Společnost Pandora respektuje v celém našem hodnotovém řetězci lidská práva a snaží se posilovat kulturu diverzity a inkluze. V rámci této kultury spojila společnost Pandora své síly s organizací UNICEF v oblasti vzdělávání a posilování postavení dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na dívky. Prodejem šperků a dalšími iniciativami získává společnost Pandora nance na podporu programů UNICEF zaměřených na vzdělávání, rovnost pohlaví, povědomí o právech a také na podporu postavení a osobního růstu a na občanskou angažovanost. Naše výrobní závody v Thajsku zajišťují bezpečné a zdravé pracovní podmínky pro více než 11 000 zaměstnanců.